O naší advokátní kanceláři

#

Na naši advokátní kancelář se můžete obrátit s jakoukoli právní záležitostí. S námi máte vždy jistotu, že vaše zájmy a požadavky budeme řešit profesionálně a s maximální pečlivostí. Víme, že klíčem k úspěchu je dlouhodobý vztah založený na důvěře, flexibilitě, efektivitě a rychlém jednání.

Pracujeme pro vás už od roku 1997

Advokátní kancelář založil v roce 1997 JUDr. Michael Bartončík, Ph.D., jako samostatný advokát. Kancelář byla od počátku pojata jako zcela univerzální bez striktního specializovaného zaměření s širokým portfoliem klientů.

Po postupném rozšíření dnes kancelář, profilovaná vždy jako „rodinná firma", zpracovává právní agendu pro cca 500 přímých klientů takřka ve všech právních odvětvích.

Mimo standardní služby v oborech veřejného (trestní, správní, pracovní) i soukromého práva (občanské, obchodní či rodinné) poskytované jak fyzickým osobám (nepodnikatelům), tak širokému spektru podnikatelských subjektů od malých živnostníků po nadnárodní společnosti, zajišťuje kancelář právní servis několika obcím či městům.

Umíme chránit vaše zájmy

V rámci dlouhodobé spolupráce zpracováváme pro naše klienty též proces due diligence a zastupujeme ve výběrových řízeních vyhlášených společnostmi ČKA, Česká Finanční, Leasing České spořitelny a Konpo, přičemž současně provádíme pro klienty následnou správu portfolií pohledávek.V neposlední řadě poskytujeme komplexní právní zastoupení v oblasti insolvenčního práva a zpracováváme agendu insolvenčního a exekučního řízení.

V souvislosti s aktuálními zásadními změnami právního prostředí v České republice věnujeme maximální pozornost novému občanskému zákoníku a předpisům, které s touto změnou souvisí a dále novému institutu trestní odpovědnosti právnických osob.

V rovině odborné naše advokátní kancelář kooperuje s týmem auditorů, soudních znalců a patentových kanceláří. V rámci akademické činnosti pak JUDr. Michael Bartončík, Ph.D. spolupracuje s Univerzitou Tomáše Bati, Institutem mezioborových studií Brno.

Své služby naše advokátní kancelář poskytuje též v angličtině a němčině.

+420 545 243 960
Koliště 55, Brno