• Profesionální a dostupné právní služby pro každého.

  • Vážíme si každého klienta bez ohledu na rozsah nebo složitost jeho potřeb.

  • Preferujeme individální přístup ke každému klientovi.

Co nabízíme

Naše služby

Trestní právo

V rámci trestního práva se specializujeme na problematiku hospodářských trestních činů, zejména oblast daňové kriminality, a dále na dopravní nehody a přestupky související s provozem na pozemních komunikacích. Klientům však dokážeme poskytovnou pomoc například i v oblasti  prevence trestní odpovědnosti právnických osob předcházet páchání trestných činů v rámci jejich podnikatelské praxe.

Obchodní právo

Řešíme veškeré obchodní závazkové vztahy, jejich zajištění a další běžnou komerční agendu související s podnikáním. Na základě požadavku klieta dokážeme zajistit sepisy individuálních smluv, vytvořit obchodní společnost na míru nebo jej zastupovat v obchodních sporech.

Občanské právo

Posyktujeme právní služby v celém spektru občanského zákoníku. Klientovi sepíšeme darovací, kupní, či jakékoliv další smlouvy nebo mu poradíme se založením svěřenského fondu. Právní zastoupení pak dokážeme poskytnout nejen při vymáhání pohledávek, ale i v dědických řízených nebo v řízeních o péči o děti, výživné či úpravu svéprávnosti.

Pracovní právo

Pomáháme řešit vztahy plynoucí z pracovního poměru, provádíme konzultace pracovních smluv, řešíme ukončení pracovního poměru, jakož i odpovědnost za škodu v pracovně – právních vztazích a přípravu vnitřních předpisů zaměstnavatele.

Proč zvolit nás?

Dlouholetá zkušenost

Naše advokátní kancekář funguje již od roku 1997. Naše právní služby tak poskytujeme nepřetržite více než 25 let.

Individuální sazba

Při stanovení hodinové sazby za právní služby zohledňujeme nejen složitost problému klienta, ale i jeho finanční a ekonomickou situaci.

Jsme důvěryhodní

Pracujeme pečlivě, svědomitě a úzkostlivě dodržujeme naše stavovské právo. O každém našem kroku své klienty vždy předem informujeme.

Kontaktujte nás
+420 545 243 960
Koliště 55, Brno