AKTUÁLNÍ INFORMACE

Tiskové prohlášení ke kauze „Farma Čapí hnízdo“

Tiskové prohlášení obhájců činných v trestní věci vedené Policií ČR, Krajským ředitelstvím policie hl. města Prahy, pod č.j. KRPA-505939-583/TČ -2015-000093-NL, mediálně známé jako kauza „Farma Čapí hnízdo“ (dále jen "FČH")

Tiskové prohlášení obhájců činných v trestní věci vedené Policií ČR, Krajským ředitelstvím policie hl. města Prahy, pod č.j. KRPA-505939-583/TČ -2015-000093-NL, mediálně známé jako kauza „Farma Čapí hnízdo“ (dále jen "FČH").

 

Včerejšího dne jsme jako obhájci činní v trestní věci kauzy FČH zaznamenali tiskovou zprávu Městského státního zastupitelství v Praze, která podávala průběžné stanovisko ohledně procesního vývoje v předmětné trestní věci. Prohlášení Městského státního zastupitelství v Praze, zveřejněné mimo jiné na webové adrese Městského státního zastupitelství v Praze, je zcela přesné, odrážející procesní status quo. V souladu s trestním řádem je taktéž avizován průběh trestního řízení v bezprostřední budoucnosti.

Oproti vyznění tiskového prohlášení Městského státního zastupitelství v Praze jsme jako obhájci činní v inkriminované trestní věci zaznamenali diametrálně odlišné mediální výstupy, a to nejméně v těchto médiích: Česká televize, Seznam zprávy, Hospodářské noviny a Neovlivni.cz.

Pouhou lustrací těchto webových odkazů lze dojít k jednoduchému závěru. Všechna výše uvedená média, včetně veřejnoprávní ČT, vychází z informací prezentovaných na webových stránkách Neovlivni.cz dne 24. 1. 2019, konkrétně v článcích nazvaných „Nevtípil chce dostat Čapí hnízdo k soudu a přišel útok“   (https://neovlivni.cz/nevtipil-chce-dostat-capi-hnizdo-k-soudu-a-prisel-utok/) a „Plán jak pomoci Babišovi: Čapí hnízdo skončí promlčením“  (https://neovlivni.cz/vrcholi-zakulisni-bitva-o-capi-hnizdo-skonci-promlcenim/) ze dne 7.3.2019. V těchto příspěvcích autorka Sabina Slonková tvrdí, že již dne 24. 1. 2019 disponovala informacemi o tom, že policejní komisař Pavel Nevtípil oznámil svým „novým šéfům“, jaký bude další procesní postup v kauze FČH. Na svá tvrzení redaktorka Sabina Slonková navázala článkem ze dne 26. 3. 2019 (viz https://neovlivni.cz/policie-ukoncila-vysetrovani-capiho-hnizda-zkusi-dostat-premiera-pred-soud/), v němž opětovně tvrdí, že policejní komisař Nevtípil hodlá státnímu zástupci navrhnout obžalobu všech obviněných, vyjma Andreje Babiše mladšího, jehož věc je vyloučena k samostatnému projednání.

Námi zjištěné okolnosti lze při znalosti vývoje trestního řízení v kauze FČH vyhodnotit následujícím způsobem:

  1. Pokud jsou informace, které dne 24. 1. 2019 zveřejnila Sabina Slonková na webu Neovlivni. cz, pravdivé, jde o bezprecedentní a skandální potvrzení toho, že bez ohledu na důkazní vývoj v kauze FČH je již a priori dán výsledek přípravného řízení, tj. podání obžaloby na osoby obviněné v kauze FČH. V době vydání novinového článku, tj. dne 24. 1. 2019, probíhaly úkony trestního řízení, jejichž výsledek nebyl znám, a tudíž zásadním způsobem mohl ovlivnit rozhodování  orgánů činných v trestním řízení ( dále jen OČTŘ) a navíc, OČTŘ ještě nemohly vyhodnotit, jaké další důkazy po seznámení s výsledky vyšetřování předloží obhajoba. Pokud tedy již v tomto období (před dokončením významné části dokazování) měly OČTŘ tzv. „jasno“, jde o flagrantní důkaz účelového postupu směřujícího k jedinému, předem stanovenému cíli, tj. k obžalobě obviněných v kauze FČH, včetně premiéra ČR.
  2. Za účelem prověření našeho podezření je nezbytné, aby příslušné orgány vyvinuly neprodlenou iniciativu za účelem zjištění, zda a kdo inkriminované informace předal serveru Neovlivni.cz. Pokud tyto informace byly relevantní a byly poskytnuty skutečně orgány činnými v trestním řízení, je bez dalšího dáno podezření z naplnění skutkové podstaty trestného činu dle ust. § 329 trestního zákoníku, tedy zneužití pravomoci úřední osoby.
  3. Pokud předmětné informace uveřejněné Sabinou Slonkovou nebyly pravdivé, jde o zjevnou snahu o mediální nátlak na orgány činné v trestním řízení činěný s cílem ovlivnit jejich nezávislé rozhodování, což samo o sobě potvrzuje politický, nikoliv kriminální rozměr této kauzy.  

Závěrem je třeba připomenout, že fáze trestního řízení označená jako přípravné řízení doposud nebyla ukončena, nebyl ani ukončen proces shromažďování důkazů. Předjímání obsahu jakéhokoliv rozhodnutí v této věci je tedy ryze předčasné a spekulativní.  

 

V Brně dne 27. března 2019

 

JUDr. Michael Bartončík, Ph.D., advokát                                               Mgr. Josef Bartončík, advokát

 Mgr. Katarína Janisková , advokátka                                                       JUDr. Zdeněk Odehnal, advokátZpět
+420 545 243 960
Koliště 55, Brno