Bartončík a Bartončík
  • Neustále sledujeme legislativní změny, takže poskytujeme právní servis s aktuální právní úpravou.
    Reagujeme i na plánované změny v zákonech a své klienty na ně připravujeme.

  • V rámci výkonu advokacie preferujeme individuální přístup ke každému klientovi.
    Nabízíme komplexní a týmovou spolupráci.

  • K ochraně oprávněných zájmů našich klientů využíváme všech zákonných prostředků.
    Víme, jak chránit vaše zájmy.

Co nabízíme

Naše služby

Trestní právo

V rámci trestního práva se specializujeme na problematiku hospodářských trestních činů, zejména oblast daňové kriminality. Nově pomáháme klientům v oblasti prevence trestní odpovědnosti právnických osob předcházet páchání trestných činů v rámci jejich podnikatelské praxe.

Obchodní právo

Řešíme veškeré obchodní závazkové vztahy a jejich zajištění, poskytujeme aktuální poradenskou činnost v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku a z něho vyplývající povinnosti přizpůsobit zakladatalské listiny a společenské smlouvy nové právní úpravě.

Občanské právo

V rámci dodržování hlavních zásad občanského práva poskytujeme právní pomoc při řešení problémů ve všech oblastech spadajících pod toto právní odvětví, s přihlédnutím k aktuální legislativě v podobě nového občanského zákoníku účinného od 1. ledna 2014.

Pracovní právo

Pomáháme řešit vztahy plynoucí z pracovního poměru, provádíme konzultace pracovních smluv, řešíme ukončení pracovního poměru, jakož i odpovědnost za škodu v pracovně – právních vztazích a přípravu vnitřních předpisů zaměstnavatele.

Proč zvolit nás?

Jsme flexibilní

Klademe důraz na rychlost, kvalitu a individualitu. Hledáme taková řešení, která přesně vychází z konkrétních zájmů každého našeho klienta.

Máme rádi výzvy

Vždy sestavujeme speciální tým podle potřeb konkrétního klienta. Každému případu se věnujeme s maximálním nasazením – a to platí bez výjímky.

Jsme důvěryhodní

Pracujeme pečlivě, svědomitě a úzkostlivě dodržujeme naše stavovské právo. O každém našem kroku své klienty vždy předem informujeme.

Kontaktujte nás

Aktuální informace

Tiskové prohlášení ke kauze „Farma Čapí hnízdo“

Tiskové prohlášení obhájců činných v trestní věci vedené Policií ČR, Krajským ředitelstvím policie hl. města Prahy, pod č.j. KRPA-505939-583/TČ -2015-000093-NL, mediálně známé jako kauza „Farma Čapí hnízdo“ (dále jen "FČH")

+420 545 243 960
Koliště 55, Brno