Právní služby naší kanceláře

Advokátní kancelář Bartončík & Bartončík dlouhodobě poskytuje komplexní právní služby v širokém spektru a díky kvalitnímu týmu jsme schopni poskytnout poradenství téměř ve všech právních odvětvích. K snadnější orientaci zde najdete přehled oblastí práva a specializací, kterými se naše advokátní kancelář zabývá...

Občanské právo

V rámci dodržování hlavních zásad občanského práva poskytujeme právní pomoc při řešení problémů ve všech oblastech spadajících pod toto právní odvětví, s přihlédnutím k aktuální legislativě v podobě nového občanského zákoníku účinného od 1. 1. 2014.

 • Specializace na nový občanský zákoník 
 • Komplexní příprava a analýza veškerých smluv
 • Převody nemovitostí
 • Náhrada škody
 • Dědické právo a dědické řízení

Trestní právo

V rámci trestního práva se specializujeme na problematiku hospodářských trestných činů, zejména oblast daňové kriminality. Nově pomáháme klientům v oblasti prevence trestní odpovědnosti právnických osob předcházet páchání trestných činů v rámci jejich podnikatelské praxe.

 • Specializace na trestné činy hospodářské 
 • Trestné činy daňové 
 • Trestné činy v dopravě 
 • Trestní odpovědnost právnických osob

Právo obch. korporací

Řešíme veškeré obchodní závazkové vztahy a jejich zajištění, poskytujeme aktuální poradenskou činnost v souvislosti s účinnosti nového občanského zákoníku a z něho vyplývající povinnosti přizpůsobit zakladatalské listiny a společenské smlouvy nové právní úpravě.

 • Zakládání nových společností
 • Zápisy společností do obchodních rejstříků a získávání oprávnění k podnikání
 • Změny v obchodních společnostech

Rodinné právo

Nabízíme zastupování v soudních řízeních o rozvod manželství a řízeních souvisejících s rozvodem, poradenství ve věcech rodičovské zodpovědnosti, společného jmění manželů, sepisy předmanželských smluv, analýzu listin a návrhů ve věcech výživného apod.

 • Rozvodové řízení
 • Vyživovací povinnost mezi manžely
 • Předmanželské smlouvy

Správní právo

Řešíme přestupky před dopravně správními orgány, veškerou agendu spadající pod katastry nemovitostí, zastupování před stavebními úřady.

 • Specializace na přestupky v dopravě
 • Stavební právo
 • Živnostenské právo
 • Spotřebitelské právo

Pracovní právo

Pomáháme řešit vztahy plynoucí z pracovního poměru, provádíme konzultace pracovních smluv, řešíme ukončení pracovního poměru, jakož i odpovědnost za škodu v pracovně-právních vztazích a přípravu vnitřních předpisů zaměstnavatele.

 • Příprava pracovně právní dokumentace
 • Spory mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem
 • Odpovědnostní vztahy zaměstnanců
 • Odškodnění pracovních úrazů

Církevní právo

Nabízíme poradenství v oblasti kanonického práva.

+420 545 243 960
Koliště 55, Brno