NA NÁŠ TÝM SE MŮŽETE SPOLEHNOUT

S naším týmem spolupracovníků se velikostí řadíme mezi střední advokátní kanceláře. Nasazením a profesionalitou však patříme ke špičce českých advokátních kanceláří. Své služby poskytujeme soukromým osobám, živnostníkům i velkým korporacím. Během více než sedmnáctileté advokátní praxe jsme získali reputaci stabilní a nezávislé kanceláře...

Advokáti

JUDr. Michael Bartončík, Ph.D.ev. č. ČAK 4364

Zaměření na trestné činy hospodářské a daňové, trestní odpovědnost právnických osob.

V roce 1993 absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, v letech 1993-1995 působil jako právník obchodní společnosti OSKOL s.r.o. a věnoval se soukromému podnikání v oboru ekonomického a právního poradenství. V letech 1995-1997 působil jako advokátní koncipient v Advokátní kanceláři JUDr. Jiřího Rafaje.

Od roku 1997 působí jako advokát. V letech 1993-1998 absolvoval doktorandské studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity ukončené obhajobou doktorandské práce na téma „Právo a moc – Československo v letech 1989 -1990. Od roku 2006 působí externě na Univerzitě Tomáše Bati, Institutu mezioborových studií Brno.

+

Mgr. Josef Bartončíkev. č. ČAK 09782

Zaměření na veřejné zakázky, občanské právo, právo obchodních korporací, trestní odpovědnost právnických osob, správní právo.

V roce 1999 absolvoval právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, od roku 2003 vykonává advokacii jako advokát. V letech 1996-1999 působil jako asistent v advokátní kanceláři, následně do roku 2003 jako advokátní koncipient.

+

Mgr. Soňa Bartončíkováev. č. ČAK 14540

Zaměření na rodinné právo, občanské právo, pracovní právo, hospodářská soutěž, veřejné zakázky, finanční správa.

V roce 2008 absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. V letech 2008 – 2012 působila jako advokátní koncipient advokátní kanceláře, od roku 2013 jako advokátka.

+

Mgr. Hana Bartončíkováev. č. ČAK 13945

Zaměření na občanské právo, rodinné právo, trestní právo, správní právo včetně řešení přestupků v dopravě a sporová agenda v oblasti občanského, obchodního (korporátního), rodinného a správního práva.

V roce 2008 absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně. V letech 2008 – 2011 působila jako advokátní koncipient advokátní kanceláře, od roku 2012 jako advokátka.

+

Mgr. Richard Schmidtev. č. ČAK 18084

Specializace na autorské právo, právo informačních technologií.

V roce 2012 absolvoval právnickou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně a od roku 2013 působí v naší advokátní kanceláři.

+

JUDr. Hana Švecováev. č. ČAK 17916

Specializace na občanské právo a obchodní právo.

V roce 2014 absolvovala právnickou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně a od roku 2014 působí v naší advokátní kanceláři na pozici advokátního koncipienta.

+

Mgr. Petr Jakubec ev. č. ČAK 20726

Specializace na trestní a občanské právo.

Od r. 2009 působil jako asistent advokátů.  V roce 2017 absolvoval právnickou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně a od téhož roku působil v naší advokátní kanceláři na pozici advokátního koncipienta. V roce 2023 složil advokátní zkoušku a půzobí v naší kanceláři jako advokát. 

+

Koncipienti

Sekretariát

Mgr. Marie Tomanovávedoucí sekretariátu

V roce 2008 absolvovala Fakultu humanitních studií Univerzity Tomáše Bati. Od roku 1995 působila jako asistentka advokáta, od roku 1998 je pověřena vedením sekretariátu advokátní kanceláře.

Veronika Večeřová, DiSasistentka

V roce 2002 absolvovala Veřejně správní akademii v Brně se zaměřením v oboru administrativa justice. Od roku 1999 působí jako asistentka advokáta.

Mgr. Petra Nejezchlebová,DiSasistentka

Od roku 2015 působí jako asistentka advokátů. V roce 2017 absolvovala CEVRO Institut Praha, se zaměřením na bezpečnostní studia.  

+420 545 243 960
Koliště 55, Brno